โรงงานผลิตอาหารเสริม

โรงงานผลิตอาหารเสริม
โรงงานผลิตอาหารเสริม

Founder Machino Factory

พิสิฐ-ตั้งพรประเสริฐ

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ

FOUNDER : MACHINO THAILAND shareholder โรงงานผลิตอาหารเสริม เวชสำอาง แห่งประเทศไทย | Founder : Bangkok Graphic Design Agency | อาจารย์มหาวิยาลัย

ขนิษฐา สุขเกษม

ขนิษฐา สุขเกษม (แพม)

ขนิษฐา สุขเกษม Sale Manager และ Co-Founder ผู้ร่วมก่อตั้ง Machino Factory บริษัท/โรงงานผลิต อาหารเสริม

About Machino Factory

โรงงานผลิตอาหารเสริม
โรงงานผลิตอาหารเสริม
โรงงานผลิตอาหารเสริม
Machino โรงงานผู้ผลิต เครื่องสำอางค์และอาหารเสริม
Cosmetic and Supplement Manufacturer

……………………………………………

โรงงานผู้ผลิต เครื่องสำอางค์ อาหารเสริม

 

 

เราเชี่ยวชาญการพัฒนาสูตรตำหรับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมการผลิตบนมาตรฐานสากลด้วยประสบการณ์ กว่า 15 ปีบนความเชี่ยวชาญ ด้านการผลิต วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ บนมาตรฐานสากลก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมสุขภาพ Wellness Product Manufacturer ด้านโรงานผู้ผลิต OEM เครื่องสำอางอาหารเสริมชั้นนำของไทยพัฒนาสูตรตำหรับด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมบนพื้นฐานหลัก Pharmaco dynamics หรือการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพะ สู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มั่นคงของคุณมั่นใจด้วยความเชี่ยวชาญบนองค์ความรู้จริงเฉพาะทางของเราด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย หรือ Anti-Aging ด้วยทีมวิจัยพัฒนาที่ผ่านหลักสูตร Cosmatology Aromatherapy จากอังกฤษ

 

เราพัฒนาสูตรตำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยองค์ความรู้ ด้านเวชศาสตร์การป้องกันหรือ Preventive medicine ที่ผสานเอาองค์ความรู้ จากความเชี่ยวชาญด้านสูตรสารสกัดพฤกษเคมีผสานกับศาสตร์ความรู้ ด้านการแพทย์สมุนไพร ตะวันออกสู่การพัฒนาสูตรตำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่โดดเด่นของคุณตอบโจทย์ Wellness Trend กระแสนิยมจากการรับข้อมูลความเข้าใจถึงความสำคัญของการทานอาหารเสริมในปัจจุบัน

เราพร้อมให้คำปรึกษาการผลิต ออกแบบสูตรตำหรับผลิตภัณฑ์ช่วยต่อยอดพัฒนาสูตรสินค้า อกแบบผลิตภัณฑ์ บริการขอเลขที่การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ขอเลขที่จดแจ้ง ดำเนินการการขอจดขึ้นทะเบียน ผลิตภัณฑ์ หรือเลข อย.อาหารเสริม สู่ขั้นตอนดำเนินการผลิตและควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางค์อาหารเสริมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณเพื่อเสริมจุดแข็งทางการตลาด Wellness Trend กระแสความสนใจด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดีกว่าของผู้คนไนปัจจุปัน

 

เราทุ่มเทค้นคว้าวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ สู่ขั้นตอนการผลิตบนมาตรฐานผ่านการรับรองมสูงสุดของการผลิตเครื่องสำอาง, ISO 22716 จาก UICC องค์กรมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับกว่า 170 ประเทศทั่วโลก และมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตอาหารเสริม THAILAND FDA, CODEXGMP HACCP HALAL ที่ได้รับการรับรองระดับสากล